Poradnik

Co zawiera Projekt i pełna dokumentacja projektowa: Pełna dokumentacja zawiera 4 egzemplarze projektu. Każdy egzemplarz natomiast składa się z 5 części: •Część formalno prawna: •Część architektoniczna: •Część konstrukcyjna: •Instalacje sanitarne: •Instalacje elektryczne:

 

Pełna dokumentacja zawiera 4 egzemplarze projektu. Każdy egzemplarz natomiast składa się z 4 części:

·         Część architektoniczna – w jej skład wchodzą:

perspektywy czyli widok budynku z zewnątrz w trójwymiarze.

rzuty każdej kondygnacji, gdzie przedstawiony jest układ pomieszczeń ich powierzchnie i wymiary. Widać na nich również elementy stolarki czyli okna i drzwi.

-   rzut dachu, na którym widzimy jego kształt, nachylenie, rozmieszczenie okien dachowych, rynien i rur spustowych, a także umiejscowienie kominów i włazu na dach.

-   przekroje czyli widok budynku po przecięciu go wzdłuż lub w poprzek.

elewacje czyli widok budynku z przodu, z tyłu i po bokach.

-   wykaz stolarki, na której przedstawione są okna i drzwi jakie znajdują się w budynku.

·         Część konstrukcyjna - zawiera rzut fundamentów, elementy konstrukcyjne budynku (nadproża, więźby, żebra rozdzielcze), rzuty stropów nad poszczególnymi kondygnacjami, rzut więźby dachowej oraz perspektywy więźby dachowej

·         Instalacje sanitarne - gdzie na rzutach przedstawiona jest:

-   instalacja wodno – kanalizacyjna

-   c. o.

-   schemat ideowy kotłowni

-   instalacja gazowa

oraz część opisowa do zastosowanych rozwiązań.

·         Instalacje elektryczne - gdzie na rzutach przedstawiony jest układ instalacji elektrycznych, który poprzedza opis.

Każdy projekt zawiera również opis techniczny do części architektonicznej i konstrukcyjnej, a także kopie zaświadczeń o przynależności do izby architektów oraz kopie uprawnień osób, które ten projekt wykonywały.

 

 

Aby projekt mógł trafić do organu wydającego pozwolenie na budowę (Starostwo Powiatowe), inwestor powinien uzyskać:

1.     Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten wydaje Urząd Gminy bądź Urząd Miasta. Jeżeli Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wówczas zostanie wydana Decyzja o warunkach zabudowy. Na taką decyzje trzeba czekać ok. 60 dni.

 

2.     Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. O tę decyzje należy starać się w Zakładzie Energetycznym. Na wydanie takiej decyzji trzeba czekać ok. 30 dni

3.     Warunki przyłączenia do sieci gazowej, jeżeli istnieje sieć gazowa na tym terenie. Tę decyzję uzyskamy w Zakładzie Gazowniczym. Na te dokumenty musimy czekać ok. 30 dni.

4.     Decyzję o warunkach przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej, jeżeli taka sieć istnieje na danym terenie. Jeżeli nie, należy wybudować studnie. Decyzje taką uzyskamy u zarządcy sieci. Na tę decyzję trzeba czekać ok. 30 dni.

5.     Mapa do celów projektowych (1:500) – wykonuje ją geodeta.

6.     Warunki na wjazd – wydaje organ zarządzający drogą, z której będzie wjazd na działkę.

7.     Wypis z rejestru gruntów – wydaje wydział geodezji i kartografii w Starostwie Powiatowym.

8.     Decyzja o wyłączeniu z produkcji rolnej. Jeżeli na wypisie z rejestru gruntów istnieje zapis – grunty orne – wówczas należy udać się do Starostwa Powiatowego do wydziału Ochrony Środowiska.

Wszystkie te dokumenty oraz dokumentacja sporządzona przez projektanta stanowią całość projektu, który wraz z wypełnionym wnioskiem o pozwolenie na budowę składa się w Starostwie Powiatowym.

 

Poradnik

Co zawiera Projekt i pełna dokumentacja projektowa: Pełna dokumentacja zawiera 4 egzemplarze projektu. Każdy egzemplarz natomiast składa się z 5 części: •Część formalno prawna: •Część architektoniczna: •Część konstrukcyjna: •Instalacje sanitarne: •Instalacje elektryczne:

czytaj całość

Kontakt

EJ-DOM Pracownia Projektowa

Rabinówka ul. Nowowiejska 87

22-600 Tomaszów Lubelski

 

tel. 509 897 645

 

ejdom@onet.pl